Barn-HLR & sjukdoms-/olycksfall

I denna utbildning som omfattar ca 3,5 timmar, får deltagarna utöver Barn-HLR även lära sig att bedöma skadade eller akut sjuka barn enligt metoden L-ABCDE, samt ge första hjälpen vid olycksfall och vissa akuta sjukdomstillstånd, t ex:

  • Brännskada
  • Kramper/epilepsi
  • Diabetes
  • Allergisk reaktion
  • Yttre/inre blödning, förbandsteknik
  • Fallolycka, skall-, nack- & ryggskada

Utbildningen anpassas efter kundens verksamhet och önskemål.