Första Hjälpen & Hjärt-Lungräddning

Första hjälpen – livsviktiga minuter!

Att våga ingripa, att våga göra något, är alltid bättre än att inte göra något alls. De första minuterna är avgörande vid akut sjukdom eller allvarlig olycka. Med praktisk träning och grundläggande kunskap får du förutsättningarna att både kunna hjälpa en människa i en akut situation men även kunskap i att kunna ta hand om mindre allvarliga skador.

Denna utbildning är 4 timmar lång. Kursen innehåller bl a:

 • Lära sig arbeta utifrån L-ABCDE
 • Utföra HLR, kompressioner & inblåsningar med god kvalitet
 • Åtgärder vid luftvägsstopp. Deltagarna får bl a träna Heimlich manöver med övningsväst
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Hur en hjärtstartare fungerar och används

I Första hjälpen-delen går vi igenom scenarion och olyckor som kan förekomma, och åtgärder vid:

 • Hjärtinfarkt
 • Kramper/epilepsi
 • Stroke
 • Diabetes
 • Yttre/inre blödning
 • Cirkulationssvikt
 • Allergisk reaktion
 • Brännskada
 • Nack- eller ryggskada
 • Kris & krisstöd

Utbildningen anpassas alltid efter kundens verksamhet och önskemål.