Vuxen-HLR

Den vanligaste anledningen till plötsligt, oväntat hjärtstopp hos vuxna är hjärt- och kärlsjukdomar. I utbildningen lär sig deltagarna på hur man utför HLR på vuxna, tränar med hjärtstartare samt övar på hantering av luftvägsstopp. Allt enligt HLR-rådets riktlinjer.

I kurserna ingår teori och praktik där tyngdpunkten är praktiska övningar på dockor för att få in de rätta handgreppen, samt träning på att använda hjärtstartare. Målet efter utbildningen är att du ska kunna känna dig beredd och trygg i att utföra hjärt-lungräddning till vuxna och hjälpa de som drabbats av luftvägsstopp.

Vem kan delta i kursen? Alla personer i samhället som vill lära sig utföra hjärt- lungräddning till vuxna. Utbildningen vänder sig till både privatpersoner och företag som vill lära sig HLR.

Kursinnehåll – I kursen får deltagarna lära sig:

-Lägesbedömning, vad har hänt?

-Orsaker till hjärtstopp

-Identifiera hjärtstopp, larma 112

-Utföra HLR, kompressioner och inblåsningar med god kvalitet

-Åtgärder vid luftvägsstopp, träning av Heimlichmanöver med hjälp av övningsväst

-Övningar med träningshjärtstartare

Material – I kursen får du träna HLR på övningsdockor från Laerdal, Little Anne QCPR. Dockor med QCPR-teknik är utformade för att kunna mäta de viktigaste komponenterna i HLR-färdighet; kompressionsdjup och frekvens, korrekt uppsläpp, begränsade avbrott samt lämplig ventilationsvolym. Allt detta kan instruktören följa och återkoppla för upp till 6 deltagare samtidigt via en app.

Varför kan en hjärtstartare behövas?

En vanlig orsak till plötsligt hjärtstopp hos vuxna är en livshotande rytmrubbning i hjärtat. Hjärtstartaren analyserar om personen har sådan rytm och rekommenderar då defibrillering. Det oorganiserade kaos som pågår i hjärtat vid en rytmrubbning  behöver slås ut. En hjärtstartare ”stannar” egentligen hjärtat med hjälp av strömstöten och i och med det får hjärtat en chans att hitta sin normala rytm. Chansen att överleva ett hjärtstopp ökar om personen får en strömstöt tidigt i förloppet innan ambulans anländer.

Jag har valt att använda en hjärtstartare som heter Lifepak CR2. Det finns många olika fabrikat av hjärtstartare ute i samhället, men alla fungerar på ungefär samma sett då de ska vara utformade för att lätt kunna användas med tydliga instruktioner.