HLR-utbildningar

Det finns 2 olika handlingsplaner/utbildningar, Barn HLR och Vuxen HLR.

Barn är känsliga för sjukdomar och olyckor som påverkar andningen. Den vanligaste orsaken till hjärtstopp hos de allra minsta barnen är plötslig spädbarnsdöd medan det hos de äldre barnen vanligen orsakas av drunkning, kvävning eller trauma.  Syrebrist påverkar hjärtat. Försämrad syresättning leder till syrebrist i hjärtat med sjunkande hjärtfrekvens som följd. Det leder tillslut till hjärtstopp. 

Om barnet får hjälp direkt av någon som ger fem inblåsningar under denna fas kan hjärtat nås av det syresatta blodet och få kraft att arbeta igen. När du ger hjärt-lungräddning till barn måste öppen luftväg och ventilation prioriteras. Därför börjar alltid hjärt-lungräddning till barn med 5 inblåsningar och hjärt-lungräddning ges under ca 1 minut innan du larmar 112 (om ingen annan larmat under tiden).

Den vanligaste anledningen till plötsligt, oväntat hjärtstopp hos vuxna är hjärt- och kärlsjukdomar med fram för allt livshotande rytmrubbningar i hjärtat som orsak. Då behövs en hjärtstartare för att få hjärtat att slå om till rätt rytm.

Oavsett om det är barn eller vuxen som drabbats av hjärtstopp är bröstkompressioner och inblåsningar ett nödvändigt sätt att skapa den cirkulation och syresättning som behövs.