Konsulttjänster

Behöver ni specialistkompetens eller tillfällig resursförstärkning? Thryséngruppen kan stötta inom sjukvård som sjuksköterska / IVA-sköterska.

  • Mejla till karin@thrysengruppen.se eller ring på 073-676 15 95