Barn-HLR (0-18 år)

Barn är känsliga för sjukdomar och olyckor som påverkar andningen. Den vanligaste orsaken till hjärtstopp hos de allra minsta barnen är plötslig spädbarnsdöd medan det hos de äldre barnen vanligen orsakas av drunkning, kvävning eller trauma.  Kursen vänder sig till dem som vill lära sig hur man agerar vid luft- och hjärtstopp på barn. Deltagarna lär sig hur man gör HLR på barn från ålder 0 år till puberteten enligt HLR -rådets riktlinjer.

I kursen ingår teori och praktik där tyngdpunkten är praktiska övningar på dockor för att få in de rätta handgreppen, samt träning på att använda hjärtstartare. Målet efter utbildningen är att du ska kunna känna dig beredd och trygg i att utföra hjärt-lungräddning till barn samt hjälpa barn som drabbats av luftvägsstopp.

Vem kan delta i kursen? Alla personer i samhället som vill lära sig utföra hjärt- lungräddning till barn. Det kan vara föräldrar, mor-/farföräldrar, föräldragrupper eller övriga privatpersoner/företag/föreningar som vill lära sig barn-HLR.

Kursinnehåll – I kursen som följer HLR-rådets riktlinjer får deltagarna bl a lära sig:

-Lägesbedömning, vad har hänt?

-Orsaker till hjärtstopp hos barn

-Identifiera hjärtstopp

-Utföra HLR, kompressioner och inblåsningar med god kvalitet

-Hur man hjälper ett barn som fått luftvägsstopp

-Övningar med träningshjärtstartare

Material – I kursen får du träna HLR på övningsdockor från Laerdal, Little Junior QCPR och Little Baby QCPR. Dockor med QCPR-teknik är utformade för att kunna mäta de viktigaste komponenterna i HLR-färdighet; kompressionsdjup och frekvens, korrekt uppsläpp, begränsade avbrott samt lämplig ventilationsvolym. Allt detta kan instruktören följa och återkoppla för upp till 6 deltagare samtidigt via en app.

Träning av Heimlichmanöver på större barn med hjälp av övningsväst Act Fast ingår också i kursen.