Byggwalle utbildar sin personal i HLR!

Under två veckor i november har samtliga medarbetare på Byggwalle utbildats i HLR. Tävlingsinstinkten kom fram hos alla när QCPR Training-appen användes för utvärdering av HLR-tekniken. Man kan göra utbildningarna roliga trots ett allvarligt ämne. Bra jobbat Byggwalle, nu kan ni rädda liv!