Fler livräddare utbildade!

I veckan har medarbetarna på Ekonomibasen i Västerås lärt sig att rädda liv. Hela personalstyrkan genomförde en HLR-utbildning med Thryséngruppen. I våra utbildningar ingår alltid övningar med hjärtstartare och att lära sig hantera ett luftvägsstopp.